SUKCESY NASZYCH WYCHOWANKÓW

Rok 2016/17

Remote Mars Yard 2017

W okresie od 1 marca do 27 maja zespół uczniów z klasy 1 gimnazjum, który nazwał się Mali Odkrywcy wziął udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu Remote Mars Yard, w skrócie ReMY. W skład zespołu weszli: Karolina Haras, Gabriela Kołodziej, Maciej Spyrka, Grzegorz Tarasek, Kamil Woźniak, Patrycja Zapała. Opiekunem zespołu był pan Marian Talar, nauczyciel fizyki. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie zespołu badaczy i inżynierów, którzy wezmą udział w symulowanym lądowaniu na Marsie. Zespół badał tam jeden z marsjańskich kraterów przez Internet sterując specjalnie do tego celu zbudowanym łazikiem marsjańskim poruszającym się po realnej makiecie krateru. Konkurs był realizowany w kilku etapach: rejestracja zespołu, warsztaty dla opiekunów, które odbyły się w Centrum Nauki Kopernik, jazdy testowe, w których uczniowie mogli zapoznać się z interfejsem do sterowania łazikiem, planowanie, w którym zespół tworzył tak zwany flightplan, czyli szczegółowy plan zadań i trasę łazika w czasie jednogodzinnej jazdy konkursowej, jazda finałowa, czyli właściwy konkurs i wreszcie analiza wyników i raport końcowy wysyłany do komisji konkursowej. Konkurs organizowany jest przez Centrum Nauki Kopernik - biuro ESERO-Polska (projekt edkacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej) oraz przez firmę ABM Space z Torunia, która jest twórcą systemu ReMY (system zdalnego sterowania łazikiem). Do tej pory odbyły sie trzy edycje tego konkursu. Jest on adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

logo firmy ABM Space,
współorganizatora konkursu
łazik ReMY, którym uczniowie
sterowali podczas badania krateru
zespół Mali Odkrywcy logo projektu ESERO-Polska,
współorganizatora konkursu
panel sterowania łazikiem
w systemie ReMY
zespół podczas jazdy finałowej
opiekunowie zespołów podczas warsztatów przygotowujących
do konkursu w Centrum Nauki Kopernik w marcu 2017Kampania poszukiwania planetoid

Grupka uczniów, w skład której weszli Karolina Haras, Sara Porębska, Konrad Michalczewski i Jakub Porębski wzięła udział w tegorocznej majowo-czerwcowej kampanii poszukiwania planetoid All Poland Asteroid Search Campaign. Kampania ta organizowana jest już od kilku lat przez International Astronomical Search Collaboration (w skrócie IASC) i jest jedną z wielu kampanii, również międzynarodowych, poszukiwania planetoid z wykorzystaniem teleskopu Pan-STARRS na Hawajach. IASC jest projektem edukacyjnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, w którym uczniowie posługując się wysokiej klasy danymi astronomicznymi mogš dokonywać oryginalnych i autentycznych odkryć i brać udział w autentycznych badaniach astronomicznych. IASC jest projektem, w którym współpracuje 19 podmiotów z całego świata, a którymi są uniwersytety, instytuty astronomii, obserwatoria astronomiczne i pisma naukowe. Koordynatorem jest dr Patrick Miller z Hardin-Simmons University z Abilene w Teksasie, USA. W Polsce koordynatorem jest prof. Lech Mankiewicz z Instytutu Fizyki Teorteycznej Polskiej Akademii Nauk. W kampaniach w Polsce bierze udział kilkanaście szkół średnich i gimnazjów. W ostatniej kampanii, w której brali udział nasi uczniowie odkryli oni 7 planetoid. Są to odkrycia o statusie preliminary, to znaczy wstępne odkrycia. Ich status podniesie się do provisional, jeżeli w ciągu najbliższego czasu zostaną one potwierdzone przez ponowne obserwacje. Gdy taka planetoida zostanie zaobserwowana kilkakrotnie, zostanie wpisana do rejestrów planetoid Międzynarodowej Unii Astronomcznej i uczniowie będą mogli nadać jej własną nazwę i oficjalnie staną się jej odkrywcami. Wszystkie odkryte w ostatniej kampanii planetoidy wraz z nazwami tymczasowymi planetoid i nazwiskami ich odkrywców można znaleźć na stronie:
http://iasc.hsutx.edu/iasc/discover.html?