RADA RODZICÓW
Zespołu Placówek Oświatowych
w roku szkolnym 2016/17


Prezydium

Małgorzata Sutor  -  przewodnicząca
Barbara Dziedzina  -  z-ca przewodniczącej
Marta Halama  -  sekretarz
Anita Sutor  -  skarbnik

Członkowie  - przewodniczące rad klasowych


Marta Halama  -  przedszkolaki
Monika Burtan  -  pięciolatki
Małgorzata Lupa  -  sześciolatki
Maria Guziak -  klasa I
Małgorzata Antosz -  klasa II a
Barbara Napora -  klasa II b
Ewa Przybytek -  klasa III a
Elżbieta Zapała -  klasa III b
Anita Woźniak -  klasa IV a
Ewelina Sutor -  klasa IV b
Barbara Dziedzina -  klasa V
Paulina Michorczyk -  klasa VI
Małgorzata Sutor -  klasa I gimnazjum
Anita Sutor -  klasa II a gimnazjum
Bernadetta Madej -  klasa II b gimnazjum
Joanna Woźniak -  klasa III gimnazjum

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

przewodniczący  - Wojciech Dziedzina
z-ca przewodniczącej - Paulina Zapała
skarbnikj - Damian Madej
sekretarz - Dawid Lupa
członkowie  - Martyna Dziedzina
         - Martyna Palac
         - Gabriel Nowak
         - Natalia Michorczyk
         - Piotr Chryc

opiekunowie  - mgr Aleksandra Potaczek
         - mgr Alicja Natanek
         - mgr Bartłomiej Palac