Kadra dydaktyczna


      dyrektor zespołu mgr Elżbieta Kurek - plastyka, muzyka
zastępca dyrektora mgr Barbara Nowak  - matematyka      


Nauczyciele

lic. Agnieszka Lupa  - wychowanie przedszkolne
mgr Natalia Pulka  - wychowanie przedszkolne
mgr Eryka Stróżak  - wychowanie przedszkolne
mgr Agnieszka Trojak  - edukacja wczesnoszkolna
mgr Aleksandra Potaczek  - edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Mrózek  - edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Kołodziej  - edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Kołodziej  - edukacja wczesnoszkolna
ks. mgr Jan Wróbel  - religia
mgr Elżbieta Banach  - religia
mgr Grażyna Kowalczyk  - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Iwona Tarasek  - język polski, biblioteka
mgr Bogumiła Trojak  - język polski
lic. Joanna Szarek  - język angielski
lic. Alicja Natanek  - język niemiecki i świetlica
mgr Agata Worwa  - matematyka
mgr inż.Anna Stożek  - matematyka
mgr Marian Talar  - fizyka
mgr Małgorzata Ptaszek  - biologia, przyroda, chemia
mgr Agnieszka Napora  - geografia
mgr Monika Liszka  - wychowanie fizyczne
mgr Bartłomiej Palac  - wychowanie fizyczne
mgr Piotr Florek  - technika, informatyka
mgr Jolanta Smaciarz  - edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Aleksandrowicz-Karpierz  - pedagog szkolny
mgr Monika Nalepa  - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Jacek Radiowski  - zajęcia rewalidacyjne


Pozostali pracownicy zespołu

Anita Sutor  - sekretariat
Janina Burczak  - pracownik obsługi
Maria Wsół  - pracownik obsługi
Stanisława Sutor  - pracownik obsługi
Danuta Palac  - pracownik obsługi
Katarzyna Spyrka   - pracownik obsługi
Renata Bogdanowska  - pracownik obsługi
Mariusz Merklinger  - pracownik obsługi